Ekonomie a právo

Podnikatelský plán

2007

Koráb Vojtěch, Peterka Jiří, Režňáková Mária
220 Kč

Marketingová komunikace

2006

Foret Miroslav
150 Kč

Germania od porážky ke sjednocení

2002

Soukup Josef
120 Kč

Komentář k ústavě a listině 1. a 2. díl

2009

Klíma Karel, kolektiv autorů
500 Kč

Velká kniha o prodeji

2014

Limbeck Martin
330 Kč

Vznik národního hospodářství

1897

Bücher Karel
150 Kč

Poplatník a berní úřad

1932

Ševčík Václav - editor
100 Kč

Existenciální a normativní povaha právnického myšlení

1947

Burda Alois
450 Kč

Světla a stíny středověkého práva

2006

Adamová Karolina
180 Kč