Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ceny zboží jsou platné v době jeho objednání, jsou uváděny v Kč, obsahují zákonnou DPH ve zvláštním režimu podle Zákona o DPH a jsou konečné.

Dodání zboží

Při osobním odběru je zboží na prodejně rezervováno 7 dní od data, kdy bylo zákazníkovi odesláno potvrzení, že objednávka je připravena.

Při zasílání zboží doporučeně Českou poštou nebo Zásilkovnou předáváme zásilky dopravci do druhého dne od oznámení, že zásilka je připravena k odeslání. Při platbě předem na náš účet je lhůta pro připsání peněz 7 dnů od zaslání e-mailu s platebními náležitostmi. Po této lhůtě bude objednávka automaticky zrušena.

Pokud zákazník neobdrží od České pošty výzvu k vyzvednutí zásilky, měl by se informovat na své dodávací poště, zda tam zásilka pro něj není uložena. Při nezastižení zákazníka na jeho adrese je zásilka uschována na poštovní pobočce podle propozic pošty, nejčastěji 14 dní. V případě, že dojde k vrácení odeslané zásilky v důsledku nepřevzetí zásilky zákazníkem a zákazník požádá o opětovné zaslání zboží, bude znovu účtován poplatek za dopravu a zároveň bude vyžadována platba na účet předem s dodáním zboží až po připsání peněz na účet. Při vrácení zásilky ze zahraničí, kdy nám bude účtován poplatek za zpětné zaslání zásilky jsme oprávněni vyžadovat tuto částku po objednavateli.

 • Při vyřizování objednávek na Slovensko a do zahraničí je akceptována platba předem na náš účet s následným dodáním zboží Českou poštou. Zákazníka informujeme e-mailem o aktuální výši poštovného a celkové ceně k platbě. U převodů peněz ze zahraničí (kromě europlatby) se připočítává bankovní poplatek za příjem platby ve výši 300,-Kč. Tento poplatek nám při realizaci mezinárodního bankovního převodu účtuje náš bankovní ústav. Platby v Eurech v systému Europlatby jsou bez bankovního poplatku.
 • Lze také platit systémem Paypal. Poplatek za tento druh platby závisí na velikosti převáděné částky a zemi, ze které bude platba prováděna a zákazník bude o její výši předem informován.
 • Bankovní údaje provozovatele:
  • účet číslo 114120975 / 5500. Účet je veden v CZK.
  • Raiffeisen Bank

Americká 1, 301 00 Plzeň, Česká republika

  • IBAN - CZ0755000000000114120975
  • SWIFT (BIC) RZBCCZPP
 • Veškeré zasílané zboží je vždy dobře zabalené, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Pokud při přebírání balíku kupující zjistí jakékoliv viditelné poškození balíku, může jej odmítnout převzít z důvodu poškození přepravního obalu.

 

Záruka

 • Provozovatel zaručuje, že nové zboží je v okamžiku jeho zaslání zákazníkovi bez viditelných vad. U antikvárního zboží stav zboží odpovídá jeho stáří a běžnému opotřebení. Je-li tomu jinak, je to zohledněno v popisu zboží v nabídce.
 • Zákazník je povinen okamžitě po obdržení zásilky zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu a případné nedostatky nejpozději do dvou dnů od obdržení zásilky oznámit provozovateli.
 • V případě neúplné zásilky provede provozovatel po obdržení zákazníkovy reklamace bez zbytečného odkladu dodatečnou zásilku. Náklady na přepravu hradí v tomto případě provozovatel.
 • Reklamace vyřizujeme v souladu se zákonem č. 367/2000.

Vrácení zboží a reklamace

 • V případě nákupu zboží prostřednictvím internetu je zákazník oprávněn zboží vrátit bez oznámení důvodu. Musí tak učinit ve lhůtě do 14 dnů po převzetí zboží. Vrácení se děje e-mailovým či písemným oznámením a zasláním zboží na adresu provozovatele. Zboží musí být zasláno doporučenou zásilkou a ve stavu, v jakém je zákazník převzal.
 • Rizika spojená se zpětným zasláním zboží nese zákazník (doporučujeme vám proto zboží řádně zabalit, aby nedošlo k jeho znehodnocení, zásilku poslat doporučeně, popřípadě zboží větší hodnoty pojistit).
 • Pokud zákazník zboží zaslal zpět řádně a včas, vrátí provozovatel zákazníkovi uhrazenou kupní cenu vráceného zboží bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů po obdržení zboží) zasláním na bankovní účet zákazníka.
 • Provozovatel nehradí zákazníkovi náklady na dopravné, které byly řádně naúčtované dle zákazníkovy objednávky.

 

Provozovatel nakládá s osobními údaji zákazníků v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.


Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka třetí osobě např. Poště při dodávání objednaného zboží, dává zákazník souhlas s poskytnutím těchto informací uzavřením obchodní smlouvy - objednávky.


Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

 

Vzor odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet v zákonné 14denní lhůtě
Jméno a příjmení odesílatele ......................
Adresa: ...................................
email, telefon ...................................

 

Jméno a příjmení podnikatele (či název firmy): Václav Beneš - antikvariát
IČO: 11412097
Sídlem: Divadelní 2, 30100, Plzeň

Doručovací adresa: Václav Beneš - antikvariát, Divadelní 2, 30100 Plzeň
 

 


V ...................,dne ............................
 

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet   
 

Dne ................... jsem si na Vašich internetových stránkách www.antikvariat-benes.cz objednal(a) ........................... v hodnotě ................ Kč včetně DPH. Téhož dne mi od Vás přišel email potvrzující přijetí objednávky (objednávka číslo .....................).

Zboží jsem od vás obdržel(a) dne.......... .  Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na vámi uvedenou adresu: Václav Beneš - antikvariát, Divadelní 2, 30100 Plzeň.

Kupní cenu  ..........................mi poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží s odstoupením od kupní smlouvy na můj bankovní účet číslo ...................... 

Za kladné vyřízení mojí žádosti děkuji.       
S pozdravem  


vlastnoruční podpis

 

Příloha: Daňový doklad (faktura č. ...................................)

 

V případě, že dojde mezi podnikající firmou a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“