Historie

Přidáno za poslední týden

Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století

2006

Forbelský Josef
400 Kč

Broumov na historických pohlednicích

2000

Rejl Tomáš
240 Kč

Náchod na historických pohlednicích

2000

Macek R., Šafář O.
140 Kč

Městské brány v Čechách - Historická zastavení

2003

Koutek Tomáš
150 Kč

Státnické dílo

2003

Karel IV.
200 Kč

Svět okřídleného šípu - Koncern Škoda Plzeň 1918-1945

1999

Karlický Vladimír, kolektiv autorů
450 Kč

Příběhy železné opony

2004

Navara Luděk
140 Kč

František Josef I. - Nikdy nekorunovaný český král

2005

Pernes Jiří
290 Kč

Konec Přemyslovců v Čechách

2006

Hádek Cyril
140 Kč

Stručně o pobělohorských exulantech

2005

Štěříková Edita
180 Kč

Krajířové z Krajku

2010

Nováková Stanislava
450 Kč

Uzavřená společnost a její nepřátelé

2006

Miller Jaroslav
230 Kč

České země v letech 1705 - 1792

2010

Vondra Roman
300 Kč

Jan III. z Rožmberka 1484 - 1532

2010

Kotlárová Simona
300 Kč

Páni ze Strakonic - Vládci Prácheňska a dobrodinci johanitů

2010

Svoboda Miroslav
400 Kč

Zrod českého státu

2007

Charvát Petr
350 Kč