Výtvarné umění

Přidáno za poslední týden

Umělecké kovářství a zámečnictví

 • Semerák Gustav, Bohman Karel
 • 1979
 • SNTL, Praha
350 Kč

Přidáno za posledních 14 dní

Václav Tikal

 • Vykoukal Jiří
 • 2007
 • Vltavín Praha
1 100 Kč

Sandro Botticelli

 • Deimlingová Barbara
 • 2004
 • Taschen, Köln - Slovart, Praha
150 Kč

Pierre - Auguste Renoir Sen o harmonii

 • Feist Peter H.
 • 2005
 • Taschen, Köln - Slovart, Praha
180 Kč

Kompozice Umění zblízka

 • Kentová Sarah
 • 1996
 • Perfekt a.s., Bratislava
150 Kč

Nejvolnější způsoby kreslířské

 • Filipi Josef Jaroslav
 • 1921
 • Dědictví Komenského , Praha
150 Kč

The Ukrain Icon of the 11th - 18th Centuries / Ukrainská ikona XII. - XVIII. století

 • Miljajeva A., Gelitovič M.
 • 2007
 • Duchovna spadšina Ukrainy
480 Kč

Alte Möbel Vom Mittelalter bis zum Jugendstil.

 • Müller-Christensen Sigrid
 • 1981
 • Bruckmann
380 Kč

Bilderbuch der Verführungskunst

 • Born Adolf
 • 1979
 • Eulenspiegel Verlag, Berlin
350 Kč

Tvar - VIII. roč. časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu

 • 1956
 • Ústředí lidové umělecké výroby, Praha
500 Kč

Salvador Dalí

 • 1994
 • Weltbild Verlag, Augsburg
500 Kč

Přidáno za poslední měsíc

Jaroslav Špillar malíř Chodů

 • Novotný Miloš
 • 2018
 • Citadela, Praha
350 Kč

František Bílek

 • 1941
 • Melantrich, Praha, SVU Mánes, Praha
100 Kč

Jan Zrzavý

 • 1939
 • Melantrich, Praha
100 Kč

Architekt na cestách

 • Kozák Bohumír
 • 1941
 • Česká grafická unie, Praha
200 Kč

Salvador Dalí

 • Einhorn Erich
 • 1967
 • Galerie D, Praha
700 Kč