Matematika, fyzika, chemie

Přidáno za poslední týden

Mýtus nekonečno

 • Zamarovský Peter
 • 2018
 • Karolinum Praha
200 Kč

Matematika ve středověké Evropě

 • Bečvář Jindřich a kolektiv
 • 2001
 • Prometheus, Praha
300 Kč

Filosofie přírodních věd

 • Hempel Carl G.
 • 2015
 • Pavel Mervart
200 Kč

Převratné objevy fyziky Od Galileiho k Lise Meitnerové

 • Bührke Thomas
 • 1999
 • Academia Praha
160 Kč

Nauka o elektřině a magnetismu

 • Daniel Jan
 • 1931
 • nákladem vlastním
300 Kč

Přidáno za posledních 14 dní

Aplikovaná algebra

 • Birkhoff Garrett, Bartee Thomas C.
 • 1981
 • Alfa, Bratislava
300 Kč

Od atomu k vesmíru

 • Běhounek František
 • 1954
 • Orbis, Praha
80 Kč

Chemie pro všechny

 • Večeřa Zdeněk, kolektiv autorů
 • 1990
 • SNTL Praha
150 Kč

Přidáno za poslední měsíc

777 matematických zábav a her

 • Novoveský Štefan, Križalkovič Karol, Lečko Imrich
 • 1971
 • SPN Praha
70 Kč

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy

 • Mikulčák Jiří
 • 2010
 • Prometheus, Praha
150 Kč

Matematika pro gymnázia - Funkce

 • Odvárko Oldřich
 • 2012
 • Prometheus, Praha
90 Kč

Fyzika pro gymnázia / Mechanické kmitání a vlnění

 • Lepil Oldřich
 • 2012
 • Prometheus, Praha
90 Kč

Fyzika pro gymnázia - Mechanika

 • Bednařík Milan, Široká Miroslava
 • 2016
 • Prometheus, Praha
140 Kč

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky

 • Bušek I., Calda E.
 • 2003
 • Prometheus, Praha
60 Kč

Fotogrammetrie praktická

 • Menšík Miroslav
 • 1948
 • Jednota československých matematiků a fysiků
80 Kč

Příručka k numerickému řešení parciálních diferenciálních rovnic

 • Panov J. N.
 • 1958
 • SNTL, Praha
120 Kč