Matematika, fyzika, chemie

Přidáno za poslední měsíc

Analýza v reálném komplexním oboru

 • Rudin Walter
 • 1977
 • Academia Praha
300 Kč

Funkcionální analýza a numerická matematika

 • Collatz Lothar
 • 1970
 • SNTL, Praha
350 Kč

Základy speciální teorie relativity

 • Votruba Václav
 • 1969
 • Academia, Praha
400 Kč

Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy

 • Kolmogorov A. N., Fomin S. V.
 • 1975
 • SNTL Praha
400 Kč

Algebra

 • Mac Lane S., Birkhoff G.
 • 1973
 • Alfa, Bratislava
250 Kč

Základy analysy v komplexním oboru

 • Černý Ilja
 • 1967
 • Academia, Praha
400 Kč

Numerické metody řešení parciálních a diferenciálních rovnic

 • Míka Stanislav, Přikryl Petr
 • 1997
 • Západočeská univerzita v Plzni
60 Kč

Přehled užité matematiky I.

 • Rektorys Karel, kolektiv autorů
 • 2000
 • Prometheus, Praha
250 Kč

Elektřina kolem nás

 • Opava Zdeněk
 • 1985
 • Albatros, Praha
700 Kč

Základy algebry pro techniky

 • Kolek Lubomír
 • 1969
 • SNTL, Praha
160 Kč

Sbírka úloh z matematiky pro střední školy - Maturitní minimum

 • Hrubý D., Kubát J., Pilgr J.
 • 2003
 • Prometheus, Praha
70 Kč

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

 • Charvát J., Zhouf J., Boček L.
 • 2016
 • Prometheus, Praha
100 Kč

Matematika ve středověké Evropě

 • Bečvář Jindřich a kolektiv
 • 2001
 • Prometheus, Praha
300 Kč

Množiny bodů

 • Jelínek Miloš
 • 1976
 • SPN Praha
70 Kč

Úvod do vyšší matematiky

 • Rychnovský Richard
 • 1959
 • ČSAZV, Praha
250 Kč

Středoškolská matematika v úlohách II.

 • Polák Josef
 • 1999
 • Prometheus, Praha
200 Kč