Staré úřední listiny a dokumenty

Poukázka na chléb

 • 1916
40 Kč

List za vyučenou - zámečník, Plzeň

 • 1917
100 Kč

Přihláška majetku II - vzor

 • 2. polovina 40. let 20. století
 • státní tiskárna, Praha
100 Kč

Přihláška pro uchazeče o příděl zabraného majetku

 • 20. léta 20. století
 • Státní pozemkový úřad
70 Kč

Výkazy o hasičské zdravotní činnosti

 • 1941
 • Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě
200 Kč

Stanovy Ústřední domoviny a Místních domovin

 • 1926
 • nákladem vlastním
60 Kč

Lístek na hnojiva - Düngerbezugskarte

 • 1942
80 Kč

Policejní přihláška - Polizeilische Anmeldung

 • 1943
 • Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze
90 Kč

Kniha vkladů Spořitelna města Plzně

 • 1932
80 Kč

Vkladní knížka Okresní záložny hospodářské v Plzni

 • 1926
 • nákladem spořitelny
80 Kč

List domovský - obec Radčice

 • 1940
80 Kč