Naučná a odborná literatura

Stodoly, sýpky a kolny

 • Küntzel C.
 • 1944
 • Agrární nakladatelská společnost, Praha
Prodáno

Secí a žací stroje ve službách zemědělce

 • Hradec Josef
 • 1948
 • Brázda
Prodáno

Okénko sportovních odznaků - příloha Karlovarského filumenistického zpravodaje

 • Řehůřek Jaroslav - redaktor
 • 1968 - 1974 (?)
 • neuveden
Prodáno

Československé mopedy 2 - Stadion S 22, S 23

 • Hošťálek P.
 • 2009
 • Nakl. Růže s.r.o.
Prodáno

Hubbleovy stíny

 • Kanipe Jeff
 • 2009
 • Mladá fronta Praha
Prodáno

Parní kotle II - Stavba a provoz parního kotle

 • Barth Bedřich
 • 1927
 • Steinhauser, Plzeň
Prodáno

Topografická anatomie I. V.

 • Weigner Karel
 • 1930 + 1934+ 1936 + 1938
 • Josef Springer knihk. Praha , Vesmír nakl. spol. Praha
Prodáno

Lékárnická učebnice

 • 1899
 • Farmaceut. společnost Praha
Prodáno

Základní a klinická endokrinologie

 • Greenspan Francis S., Baxter John D.
 • 2003
 • H & H Jinočany
Prodáno

Propedeutika klinické medicíny

 • Marek J., Kalvach Z., kolektiv autorů, Sucharda P.
 • 2001
 • Triton Praha
Prodáno

Farmakoterapie vnitřních nemocí 2. přeprac. a rozšířené vyd.

 • kolektiv autorů, Marek Josef
 • 1998
 • Grada Publishing spol. s.r.o. Praha
Prodáno

Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi

 • Placheta Z., Siegelová J., Štejfa M., kolektiv autorů
 • 1999
 • Grada Publishing spol. s.r.o. Praha
Prodáno

Skupinová psychoterapie v praxi

 • Kratochvíl Stanislav
 • 1995
 • Galén Praha
Prodáno

Kosmetika v teorii a v praxi

 • Feřteková V., kolektiv autorů
 • 2000
 • Maxdorf Praha
Prodáno

Nervová soustava Funkce, struktura a poruchy činnosti

 • Mysliveček Jaromír, Myslivečková-Hassmannová J.
 • 1989
 • Avicenum Praha
Prodáno

Fyziologie živočichů a člověka

 • Janský Ladislav, Novotný Ivan
 • 1981
 • Avicenum Praha
Prodáno