Naučná a odborná literatura

Veterinární porodnictví a gynekologie

 • Kudláč E., Elečko J., kolektiv autorů
 • 1987
 • SZN, Praha
Prodáno

Akvarijní rybičky

 • Becková Angela
 • 2008
 • Beta - Dobrovský Praha, Ševčík Plzeň
Prodáno

Pod hladinou řek a rybníků

 • Šimek Zdeněk
 • 1965
 • Orbis, Praha
Prodáno

Chráněné rostliny II.

 • Veselý Jaroslav
 • 1961
 • Orbis, Praha
Prodáno

Koněspřežní železnice

 • Hajn Ivo
 • 2004
 • Veduta České Budějovice
Prodáno

Atlas motýlů

 • Novák Ivo, Pokorný Vladimír
 • 2003
 • Paseka Praha a Litomyšl
Prodáno

Brouci

 • Zahradník Jiří
 • 2008
 • Aventinum Praha
Prodáno

Autoškola - C, D, E, T

 • Olšan Mir., Faus P.
 • 2007
 • Computer Press Brno
Prodáno

Goal

 • Sydney Horler
 • 1925
 • Obelisk, Praha
Prodáno

Elektrotechnika v severních Čechách

 • Ptáček V.
 • 1931
 • Elektrotech. svaz československý
Prodáno

Encyklopedie mladého rybáře

 • Gretler Thomas
 • 2004
 • Ottovo nakl. Praha
Prodáno

Dělnický turista, roč. XII. - XV. (1932 - 1935)

 • 1932-35
 • Svaz čs. děl. turistů, Praha
Prodáno

Dělnický turista, roč. IV. - VII. (1924 - 1927)

 • 1924 - 27
 • Svaz čs. dělnických turistů, Praha
Prodáno

Dělnický turista, roč. VIII. - XI. (1928 - 1931)

 • 1928 - 31
 • Svaz čs. děl. turistů
Prodáno