Pilsensia

Antické umění ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni

 • Braunová D., Hus M.
 • 1985
 • Západočeské muzeum v Plzni
Prodáno

Sborník městského historického musea císaře a krále Františka Josefa I. v Plzni ( Roč. I. )

 • Strnad Josef, Macháček Fridolín - redaktoři
 • 1909
 • Městské histor. museum Plzeň
Prodáno

Traktát o plzeňských impresorech

 • Lábek Ladislav
 • 1947
 • Grafické závody Plzeň
Prodáno

Plzeň roku 1639, historicko-romantický obraz Plzně z české protireformace

 • Lipovský Vácslav
 • 1870
 • První národní knihtiskárna v Plzni
Prodáno

Plzeň v XV. století a počátky českého knihtisku

 • Lábek Ladislav
 • neuveden
 • neuveden
Prodáno

45 let handballu na Košutce 1964 - 2009

 • Bernard Rudolf - sestavil
 • 2009
 • TJ Plzeň
Prodáno

Nové zvony plzeňské Anna, Marie, Bárta

 • Havelka Antonín
 • 1931
 • vlastním nákladem
Prodáno

Vendelín Budil

 • Schiebl Jaroslav
 • 1906
 • vl. nákladem
Prodáno

Ročenka 1930 I. roč.

 • různí
 • 1930
 • vl. nákladem Masarykova liga proti tuberkulose v Plzni
Prodáno

100 let ve službách technického pokroku (Škoda Plzeň)

 • kolektiv autorů
 • 1959
 • Závody V. I. Lenina, Plzeň
Prodáno

Procházky Plzní

 • Váňová Marie, Vacík Jaroslav
 • 1971
 • Kraj. dům pionýrů a ml. Plzeň
Prodáno

Počátky a rozvoj fotografie v Plzni

 • Lábek Ladislav
 • 1924
 • Klub fotografů amatérů Plzeň
Prodáno