Pilsensia

Slavnostní list III. kraje Dělnických tělocvičných jednot v Plzni

 • 1932
 • III. kraj Dělnic. tělov. jednot v Plzni
Prodáno

Česká Plzeň

 • Schwarz František - editor
 • 1866
 • Pořadatelé velké národ. slavnosti v Plzni
Prodáno

Plzeňská zápůjčka z roku 1913

 • 1913
 • vlastním nákladem
Prodáno

Antické umění ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni

 • Braunová D., Hus M.
 • 1985
 • Západočeské muzeum v Plzni
Prodáno

Sborník městského historického musea císaře a krále Františka Josefa I. v Plzni ( Roč. I. )

 • Strnad Josef, Macháček Fridolín - redaktoři
 • 1909
 • Městské histor. museum Plzeň
Prodáno