Pilsensia

Gerlachovský dům, měšťanský dům středověku / Chotěšovský dům. odkaz renaissance / Plzeňský obchod, průmysl a dopravnictví

 • Lábek Ladislav
 • 1933, 1934
 • Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni
Prodáno

50 let Státní vědecké knihovny v Plzni

 • 2000
 • SVK, Plzeň
Prodáno

Almanach král města Plzně na rok 1913 - Roč. I.

 • Schiebl Jaroslav - redigoval
 • 1913
 • Obec král. města Plzně
Prodáno

Plzeňský pitaval Z černé kroniky Plzeňska díl IV. - VI.

 • Schiebl Jaroslav
 • 1929
 • Český deník, Plzeň
Prodáno

Hudební Plzeň Průvodce městem

 • Špelda Antonín
 • 1960
 • Kraj. výbor zaměst.. školství, umění a tisku, Plzeň
Prodáno

Oferta na dodání nábytku pro novou budovu muzejní v Plzni

 • Bernhardt Tomáš
 • 1999
 • Západočeské muzeum v Plzni
Prodáno

Plzeňské knihařství

 • Lábek Ladislav
 • 1933
 • Šilinger, Plzeň
Prodáno

Sborník historického musea v Plzni

 • Strnad Josef, Macháček Fridolín - redaktoři
 • 1923
 • Historické museum¨Plzeň
Prodáno

Plzeňské konvářství

 • Lábek Ladislav
 • 1920
 • vl. nákladem
Prodáno

Pátý sjezd slovanských novinářů v Plzni 1903

 • 1903
 • Sdružení čes. žurnalistů, Plzeň
Prodáno

Plzeň - charakteristiky urbanistických obvodů - správní obvod Plzeň 3

 • kolektiv autorů
 • 1973
 • Urbanistické středisko města Plzně
Prodáno

Jubilejní almanach Lidového divadla v Plzni 1918-1938

 • Klika Josef - uspořádal
 • neuveden
 • Lidové divadlo v Plzni
Prodáno

Koncertní umělci Plzně a Plzeňska 1780 - 1988 1. a 2. díl

 • Špelda Antonín
 • 1988
 • Svaz českých skladatelů a koncert. umělců pro kraj. pobočku v Plzni
Prodáno

Pod Radyní - vlastivědná příloha Mladé Stráže, roč. V. a VI.

 • různí
 • 1930 - 1932
 • Učitelská rada v Plzni
Prodáno

Deset let soustavné elektrisace českého západu 19.II. 1919 - 19.II. 1929

 • 1929
 • Západočeské elektrárny a.s. Plzeň
Prodáno