Staré úřední listiny a dokumenty

Einkaufsschein - Nákupní list

 • 1941
5 Kč

Doplatní list jugoslávské železnice

 • neuveden
 • 1932
 • neuveden
40 Kč

Co má vědět pronajimatel a nájemní o bytech a nájemném

 • 1956
 • Minis. místního hospodářství, Praha
20 Kč

Lístek pro zvláštní povolení

 • 1946
50 Kč

Tauf-Schein - Křestní list

 • 1898
80 Kč

Doplňkový text k archu s potravinovými lístky

 • období 2. sv. války
20 Kč

Doplňkový text k archu s potravinovými lístky

 • období 2. sv. války
20 Kč

Smlouva trhová

 • 1939
150 Kč

Účelová střádalna - spořitelní vkladní list

 • neuveden
 • Městská spořitelna na Král. Vinohradech
30 Kč

Legitimace k odběru subvenčního masa

 • období 1. světové války
40 Kč

Potravinový kmenový lístek

 • neuveden
80 Kč

Doplňkový text k archu s potravinovými lístky

 • období 2. sv. války
20 Kč