Staré úřední listiny a dokumenty

Doplňkový text k archu s potravinovými lístky

 • období 2. sv. války
20 Kč

Smlouva trhová

 • 1939
150 Kč

Účelová střádalna - spořitelní vkladní list

 • neuveden
 • Městská spořitelna na Král. Vinohradech
30 Kč

Legitimace k odběru subvenčního masa

 • období 1. světové války
40 Kč

Potravinový kmenový lístek

 • neuveden
80 Kč

Doplňkový text k archu s potravinovými lístky

 • období 2. sv. války
20 Kč

Podací lístek na psaní rekomandované

 • 1882
80 Kč

Trhová smlouva

 • 1947
80 Kč

Domovní výkaz

 • cca 1930
100 Kč

Hlavičkový papír Franz Stelzer, Pilsen

 • konec 19. stol.
100 Kč