Fotografie

Přesun velkého nákladu - Škoda Plzeň

neuveden

neuveden
50 Kč

Turbosoustrojí 500 MW v TE Mělník

neuveden

neuveden
50 Kč

Strojovna hydrocentrály ?

neuveden

neuveden
50 Kč

Strojovna hydrocentrály Orava - 2 hydroalternátory

neuveden

neuveden
50 Kč

Pohon válcovací stolice - Stejnosměrný dvojmotor Škoda

neuveden

neuveden
40 Kč

Řídící kabina lokomotivy

neuveden

neuveden
40 Kč

Lokomotiva Škoda 66 E

neuveden

neuveden
40 Kč