Výtvarné umění

Přidáno za poslední měsíc

Kompozice Umění zblízka

 • Kentová Sarah
 • 1996
 • Perfekt a.s., Bratislava
150 Kč

Nejvolnější způsoby kreslířské

 • Filipi Josef Jaroslav
 • 1921
 • Dědictví Komenského , Praha
150 Kč

The Ukrain Icon of the 11th - 18th Centuries / Ukrainská ikona XII. - XVIII. století

 • Miljajeva A., Gelitovič M.
 • 2007
 • Duchovna spadšina Ukrainy
480 Kč

Alte Möbel Vom Mittelalter bis zum Jugendstil.

 • Müller-Christensen Sigrid
 • 1981
 • Bruckmann
380 Kč

Bilderbuch der Verführungskunst

 • Born Adolf
 • 1979
 • Eulenspiegel Verlag, Berlin
350 Kč

Tvar - VIII. roč. časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu

 • 1956
 • Ústředí lidové umělecké výroby, Praha
500 Kč

Salvador Dalí

 • 1994
 • Weltbild Verlag, Augsburg
500 Kč

Jaroslav Špillar malíř Chodů

 • Novotný Miloš
 • 2018
 • Citadela, Praha
350 Kč

František Bílek

 • 1941
 • Melantrich, Praha, SVU Mánes, Praha
100 Kč

Jan Zrzavý

 • 1939
 • Melantrich, Praha
100 Kč

Architekt na cestách

 • Kozák Bohumír
 • 1941
 • Česká grafická unie, Praha
200 Kč

Salvador Dalí

 • Einhorn Erich
 • 1967
 • Galerie D, Praha
700 Kč

Anatomie pro výtvarníky

 • Zrzavý Josef
 • 1977
 • Avicenum, Praha
600 Kč

Oskar Kokoschka

 • Tomeš Jan M.
 • 1988
 • Odeon, Praha
80 Kč

Václav Špála

 • Kotalík Jiří
 • 1972
 • Odeon, Praha
60 Kč

Jaroslav Šafařík - Šafara blovický malíř a myslitel

 • Hanzlíčková Hana
 • 2018
 • Muzeum jižního Plzeňska, Blovice
140 Kč