Lékařství, zdravověda

Přehled průmyslové toxikologie sv. 1 a 2

 • Marhold Josef
 • 1986
 • Avicenum Praha
Prodáno

Kterak máme kouřit ?

 • neuveden
 • Alois Hynek, knihkupec, Praha
Prodáno

Základy vnitřního lékařství

 • Bureš J., Horáček J.
 • 2003
 • Galén
Prodáno

Farmakoterapie vnitřních nemocí

 • Marek Josef, kolektiv autorů
 • 2005 - vyd. 3., zcela přepracované a doplněné
 • Grada Publishing a. s. Praha
Prodáno

Gastroenterologie a hepatologie Učebnice

 • Lukáš Karel, Žák Aleš, kolektiv autorů
 • 2007
 • Grada Publishing a. s. Praha
Prodáno

Praktická nefrologie

 • Teplan Vladimír, kolektiv autorů
 • 2006 - 2., zcela přepracované vyd.
 • Grada Publishing a. s. Praha
Prodáno

Kardiologie I. II.

 • Aschermann Michael, kolektiv autorů
 • 2004
 • Galen, Praha
Prodáno

Vnitřní lékařství I., II., III

 • Kordač Václav, kolektiv autorů
 • 1991, 1988, 1989
 • Avicenum Praha
Prodáno

Acupuncture

 • MacDonald Alexander
 • 1984
 • Unwin Paperbacks, London
Prodáno

Homeopatie pro děti

 • Pinto G., Feldman M.
 • 2007 - dotisk
 • Alternativa Praha
Prodáno

Přírodní léčba a domácí lékař díl II.

 • Šimsa
 • neuveden
 • F. Strnadel Praha
Prodáno

Bojovníci se smrtí

 • de Kruif Paul
 • 1934
 • Orbis Praha
Prodáno

Autopatie Cesta k tělesné a duševní harmonii

 • Čehovský Jiří
 • 2003
 • Alternativa Praha
Prodáno

Domácí lékař vlastenecký

 • Křížek Čeněk
 • 1893
 • Řivnáč, Praha
Prodáno