Lékařství, zdravověda

Kde končí duše a začíná tělo

 • Jonáš Josef
 • 2008
 • Eminent Praha
Prodáno

Chrom je pro vás důležitý. Lekce výživy

 • Kamen Betty
 • 2000
 • Pragma, Praha
Prodáno

Tělo dítěte

 • Stratz C. H.
 • 1904
 • nakl. B. Kočí v Praze
Prodáno

Topografická anatomie I. V.

 • Weigner Karel
 • 1930 + 1934+ 1936 + 1938
 • Josef Springer knihk. Praha , Vesmír nakl. spol. Praha
Prodáno

Lékárnická učebnice

 • 1899
 • Farmaceut. společnost Praha
Prodáno

Základní a klinická endokrinologie

 • Greenspan Francis S., Baxter John D.
 • 2003
 • H & H Jinočany
Prodáno

Propedeutika klinické medicíny

 • Marek J., Kalvach Z., kolektiv autorů, Sucharda P.
 • 2001
 • Triton Praha
Prodáno

Farmakoterapie vnitřních nemocí 2. přeprac. a rozšířené vyd.

 • kolektiv autorů, Marek Josef
 • 1998
 • Grada Publishing spol. s.r.o. Praha
Prodáno

Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi

 • Placheta Z., Siegelová J., Štejfa M., kolektiv autorů
 • 1999
 • Grada Publishing spol. s.r.o. Praha
Prodáno

Skupinová psychoterapie v praxi

 • Kratochvíl Stanislav
 • 1995
 • Galén Praha
Prodáno

Kosmetika v teorii a v praxi

 • Feřteková V., kolektiv autorů
 • 2000
 • Maxdorf Praha
Prodáno

Nervová soustava Funkce, struktura a poruchy činnosti

 • Mysliveček Jaromír, Myslivečková-Hassmannová J.
 • 1989
 • Avicenum Praha
Prodáno

Fyziologie živočichů a člověka

 • Janský Ladislav, Novotný Ivan
 • 1981
 • Avicenum Praha
Prodáno

Psychoterapeutické systémy Průřez teoriemi

 • Prochaska J.O., Norcross J. C.
 • 2001
 • Grada Publishing spol. s.r.o. Praha
Prodáno

Lékařská psychologie

 • Vondráček Vladimír, Dobiáš Jan, a další autoři
 • 1969
 • Státní zdravotnické nakladatelství Praha
Prodáno

Pružné a zdravé tělo

 • Sutcliffová Jenny
 • 2004
 • Euromedia Group k. s. - Ikar Praha
Prodáno