Společenské vědy

Ochrana majetku

 • Hulva Tomáš
 • 2008
 • Linde, Praha
Prodáno

Změny v bytovém právu po 1.1. 2007

 • Křeček Stanislav
 • 2006
 • Linde, Praha
Prodáno

Dovolání

 • Sekvard Ondřej
 • 2004
 • Orac, Praha
Prodáno

Mezinárodní právo veřejné Zvláštní část

 • Potočný Miroslav, Ondřej J.
 • 2003
 • C. H. Beck, Praha
Prodáno

Obsah územně plánovací dokumentace

 • Tunka Martin
 • 2003
 • ARCH, Praha
Prodáno

Slovník definic a výklad některých vybraných pojmů stavebního práva I. a II. díl

 • Hába J., Janas T., Švancarová Š.
 • 2003
 • ARCH, Praha
Prodáno

Oceňování pozemků a přírodních zdrojů

 • Seják Josef, kolektiv autorů
 • 1999
 • Grada Publishing, Praha
Prodáno

Právo hypotečního úvěrování

 • Dušek P., Kos B.
 • 2001
 • C. H. Beck, Praha
Prodáno

Soukromé právo pro neprávníky

 • Bezouška P., Bednář V., Bernášek M.
 • 2003
 • Aleš Čeněk, Plzeň
Prodáno

Daňová judikatura

 • Rosenbachová Jitka
 • 1998
 • Newsletter, Praha
Prodáno

Ústavní systém České republiky

 • Gerloch A., Hřebejk J., Zoubek Vladimír
 • 1994
 • Prospektrum, Praha
Prodáno

Správní řízení ve výstavbě

 • Hodina Jaroslav
 • 2008
 • ČKAIT, Praha
Prodáno

Příručka manažera správy a provozu bytů a domů

 • Nováková Helena
 • 2004
 • Bova Polygon, Praha
Prodáno

Ochrana utajovaných skutečností

 • Musil Rudolf
 • 2001
 • Eurounion, Praha
Prodáno

Územní rozhodování a ohlašování

 • Blažková M., Macháčková J.
 • 2007
 • Linde, Praha
Prodáno

Nové trestní právo správní

 • 1950
 • Ministerstvo vnitra v nakl. Orbis
Prodáno