Společenské vědy

Optimalizační metody pro podnik, finance a trh

 • Maňas Miroslav
 • 1997
 • VŠE, Praha
Prodáno

Učebnice hospodářské politiky I.

 • Žák Milan, Němcová I.
 • 1995
 • VŠE, Praha
Prodáno

Fuck & Go Proč se muři nechtějí vázat a ženy si za to mohou samy

 • Rhanová Ulla
 • 2006
 • Rybka Publishers, Praha
Prodáno

Virginiin monolog Proč je stárnutí skvělé

 • Ironsideová Virginia
 • 2010
 • Jota Brno
Prodáno

Žena a muž

 • Plzák Miroslav
 • 2007
 • Motto Praha
Prodáno

Mars a Venuše ve stresu

 • Gray John
 • 2008
 • Práh Praha
Prodáno

Management obchodní firmy

 • Chvátalová Eva, Dědina Jiří
 • 1999
 • Vzdělávací a jazykový Bohemia institut, Praha
Prodáno

Programové zabezpečení ekonometrických modelů

 • Lagová Milada
 • 2000
 • VŠ ekonomická, Praha
Prodáno

Jakost - styl života pro třetí tisíciletí

 • Zvoneček F., Zídková H.
 • 2003
 • Zpč. univerzita, Plzeň
Prodáno

Logistika. Vymezení a teoretické základy

 • Pernica Petr
 • 1994
 • VŠ ekonomická, Praha
Prodáno

Ekonomie

 • Samuelson P. A., Nordhaus W. D.
 • 1995
 • Svoboda, Praha
Prodáno

O značkách

 • Olins Wally
 • 2009
 • Argo, Praha
Prodáno

Moderní reklama - umění zaujmout

 • Schultz D. E.
 • 1995
 • Grada Publishing, Praha
Prodáno

Katastr nemovitostí pro každého

 • Kliment Václav
 • 2007
 • VÚGTK, Zdiby
Prodáno

Strategie firemní komunikace

 • Horáková I., Stejskalová D., Škapová H.
 • 2000
 • Management Press, Praha
Prodáno