Společenské vědy

Pohledávky komplexní účetní a daňový pohled

 • Kunešová-Skálová Jana
 • 1998
 • Sagit, Ostrava
Prodáno

Jak dosáhnout kariéry

 • Chmela Vlastimil
 • 2001
 • Prospektrum, Praha
Prodáno

Marketing základy a principy

 • Foret M., Procházka P., Urbánek T.
 • 2003
 • Computer Press, Brno
Prodáno

Správní právo procesní

 • Skulová Soňa, kolektiv autorů
 • 2008
 • Aleš Čeněk, Plzeň
Prodáno

Hospodářský cyklus

 • Czesaný Slavoj
 • 2006
 • Linde, Praha
Prodáno

Umění vyjednávat Jak dostat to, co chceš

 • Cohen Herb
 • 1980
 • Pragma, Praha
Prodáno

Sebevědomá konverzace

 • DeHaven Brad
 • 2003
 • InterNET Services Corporation
Prodáno

Jak začít rozhovor a získat přátele mezi lidmi

 • Gabor Don
 • 1997
 • Medium, Praha
Prodáno

Ekonomie

 • Sirůček Pavel
 • 2005
 • Oeconomica, Praha
Prodáno

Mezinárodní marketing

 • Machková Hana
 • 2006
 • Grada Publishing, Praha
Prodáno

Marketing v otázkách a odpovědích

 • Kotler Philip
 • 2005
 • CP Books, Brno
Prodáno

Moderní metody modelování ekonomických časových řad

 • Artl Josef
 • 1999
 • Grada, Praha
Prodáno

Malá encyklopedie moderní ekonomie

 • Sojka M., Konečný B.
 • 1998
 • Libri, Praha
Prodáno

Informační středisko ve firemní praxi

 • Šilhánek J., Vymětal Jan
 • 1996
 • Montanex, Ostrava
Prodáno

Místa, kde se lidé setkávají s bohy

 • Wilson Colin
 • 1998
 • Knižní klub, Balios, Praha
Prodáno

Smutný hlas

 • Komenský Jan Amos
 • 1946
 • F. Obzina Vyškov
Prodáno