Matematika, fyzika, chemie

Stavová teorie lineárního diskrétního řízení

 • Strejc Vladimír
 • 1978
 • Academia, Praha
Prodáno

Tabulky rozpustnosti anorganických látek ve vodě

 • Broul M., Nývlt J., Söhnel O.
 • 1979
 • Academia, Praha
Prodáno

Statistické tabulky

 • Janko Jaroslav
 • 1958
 • Československá akademie věd, Praha
Prodáno

Hodnocení jakosti a účinnosti protikorozních ochran strojírenských výrobků

 • Průšek Jaroslav
 • 1985
 • SNTL Praha, Alfa Bratislava
Prodáno

Testy z přírodních věd v kostce pro střední školy

 • kolektiv autorů
 • 1997
 • Fragment Praha
Prodáno

Vzorové příklady k bakalářské zkoušce z matematiky

 • Hralová P., Laichterová J.
 • 1996
 • VŠE, Praha
Prodáno

Chemická laboratorní cvičení I.

 • Kaličinská Jitka
 • 2005
 • Pavel Klouda, Ostrava
Prodáno

Mensa představuje Velkou knihu početních hlavolamů

 • Gale H., Skittová C.
 • 2002
 • Svojtka a Co, Praha
Prodáno

Chemie

 • Duchek P., Šmídová H.
 • 2007
 • Západočeská univerzita, Plzeň
Prodáno

Vybrané stati z matematiky, 2. díl

 • kolektiv autorů
 • 1978
 • ČVUT, Praha
Prodáno

Anorganická chemie nekovů

 • Jursík František
 • 2001
 • VŠ chemicko-technologická, Praha
Prodáno

Měření v chemickém průmyslu

 • Madron František
 • 1987
 • SNTL Praha
Prodáno

Mladý počtář Početnice pro 1. postupný ročník všech škol obecných

 • kolektiv autorů
 • 1942
 • Škol. nakl. pro Čechy a Moravu Praha
Prodáno

Newton by se divil

 • Běhounek František, Boháček Ivan, Pinc Zdeněk
 • 1975
 • Albatros, Praha
Prodáno

Elektrické obvody - řešené příklady

 • Myslík Jiří
 • 1998
 • Ben Praha
Prodáno

Geometrická optika

 • Jexová Soňa
 • 2010
 • Národ. centrum ošetřovatel. a nelékař. oborů Brno
Prodáno