Matematika, fyzika, chemie

Úvod do nelineární fyziky

 • Fiala J., Skála Lubomír
 • 2003
 • MATFYZPRESS, Praha
Prodáno

Deterministický chaos a jeho fyzikální aplikace

 • Horák J., Krlín L., Raidl A.
 • 2003
 • Academia, Praha
Prodáno

Tíhová pol a dynamika Země

 • Burša M., Pěč K.
 • 1988
 • Academia, Praha
Prodáno

Dynamika umělých družic v tíhovém poli Země

 • Karský G., Kostelecký J., Burša M.
 • 1993
 • Academia, Praha
Prodáno

Úvod do relativistické kvantové mechaniky a kvantové teorie pole 1, 2a, 2b

 • Formánek Jiří
 • 1998, 2000
 • Karolinum Praha
Prodáno

Pravdepodobnosť a matematická štatistika

 • Riečan B., Lamoš F., Lenárt C.
 • 1984
 • Alfa, Bratislava
Prodáno

Theorie relativity specielní i obecná

 • Einstein Albert
 • 1923
 • Borový, Praha
Prodáno