Matematika, fyzika, chemie

Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl

 • Honza Jaroslav, Mareček Aleš
 • 2005
 • Olomouc
120 Kč

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III.

 • Bartuška Karel
 • 2005
 • Prometheus, Praha
80 Kč

Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1. díl

 • Calda Emil
 • 2008
 • Prometheus, Praha
90 Kč

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro studijní obory SOU, 1. část

 • Jirásek František, kolektiv autorů
 • 2016
 • Prometheus, Praha
140 Kč

Odmaturuj z matematiky 1

 • Červinková P., Čermák P.
 • 2007
 • Didaktis, Brno
140 Kč

Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl

 • Honza Jaroslav, Mareček Aleš
 • 2005
 • Olomouc
140 Kč

Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření

 • Blažek Jaroslav, Fabini Ján
 • 2005
 • SPN, Praha
150 Kč

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část

 • Calda Emil, Petránek Oldřich, Řepová Jana
 • 2008
 • Prometheus, Praha
70 Kč

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 3. část

 • Odvárko Oldřich, Řepová Jana
 • 2003
 • Prometheus, Praha
70 Kč

Fyzika pro střední školy II.

 • Lepil Oldřich, kolektiv autorů
 • 2001
 • Prometheus, Praha
130 Kč

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro studijní obory SOU, 2. část

 • kolektiv autorů, Jirásek František
 • 2008
 • Prometheus, Praha
140 Kč

Matematika v kostce pro SŠ

 • Vošický Zdeněk
 • 2007
 • Fragment, Praha
120 Kč

Početnice pro první postupný ročník

 • Kníže Gustav, Pecánková Vlasta, Reitmayerová Miroslava
 • 1954
 • SPN Praha
150 Kč

Základy aplikované matematiky I

 • Škrášek Josef, Tichý Zdeněk
 • 1989
 • SNTL, Praha
400 Kč

Chemie organických sloučenin - díl první

 • kolektiv autorů
 • 1985
 • SNTL Praha, Alfa Bratislava
600 Kč

Přehled užité matematiky

 • Rektorys Karel, kolektiv autorů
 • 1973
 • SNTL, Praha
400 Kč