Matematika, fyzika, chemie

Betonové stavitelství I - Technologie betonu, svazek čtvrtý - Pružnost betonu

 • Bechyně Stanislav
 • 1959
 • SNTL, Praha
200 Kč

Pokritická pevnost stěn ocelových nosníků

 • Škaloud Miroslav
 • 1962
 • NČSAV, Praha
350 Kč

Nepřímé metody experimentální statiky

 • Blažek Jan, Horáček Evžen
 • 1959
 • SNTL, Praha
250 Kč

Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic

 • Nagy Jozef
 • 1978
 • SNTL, Praha
100 Kč

Základy technické fysiky

 • Horák Zdeněk, Krupka František, Šindelář Václav
 • 1954
 • Nakl. Práce, Praha
200 Kč

Deskriptivní geometrie díl II.

 • kolektiv autorů
 • 1954
 • ČSAV, Praha
140 Kč

Analytická geometrie

 • Klapka Jiří
 • 1960
 • SNTL, Praha
300 Kč

Tenkostěnné pružné pruty

 • Vlasov Vasilij Zacharovič
 • 1962
 • SNTL, Praha
200 Kč

Nová matematika v kostce

 • Sixtová Helena
 • 2019
 • Fragment Praha
140 Kč

Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice

 • Míka Stanislav, Kufner Alois
 • 1983
 • SNTL, Praha
100 Kč

Teorie pružnosti a plasticity I

 • Servít Radim a kol.
 • 1981
 • SNTL, Praha
400 Kč

Deskriptivní geometrie I.

 • Piska R., Medek V.
 • 1966
 • SNTL, SVTL, Praha, Bratislava
150 Kč

Minilexikon matematiky

 • Latka František
 • 1986
 • Alfa, Bratislava
40 Kč

Matematika I, II

 • Knichal Vladimír, Pišl Milan, Bašta Alfons, Rektorys Karel
 • 1965, 1966
 • SNTL, Praha / SVTL
300 Kč

Výpočet staticky neurčitých mostních konstrukcí z předpjatého betonu

 • Zůda Karel
 • 1971
 • SNTL, Praha, Alfa, Bratislava
300 Kč