Matematika, fyzika, chemie

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky

 • Bušek I., Calda E.
 • 2003
 • Prometheus, Praha
60 Kč

Fotogrammetrie praktická

 • Menšík Miroslav
 • 1948
 • Jednota československých matematiků a fysiků
80 Kč

Příručka k numerickému řešení parciálních diferenciálních rovnic

 • Panov J. N.
 • 1958
 • SNTL, Praha
120 Kč

Přehled užité geofyziky pro geology

 • Mašín Jan, Válek Rostislav
 • 1963
 • SPN, Praha
250 Kč

Matematická kartografia

 • Kuska František
 • 1960
 • SVTL, Bratislava
400 Kč

Základy formální logiky

 • Janák Vladimír
 • 1973
 • SPN Praha
150 Kč

Příčinkové čáry spojitých nosníků stálé tuhosti

 • Škarpíšek Josef
 • 1957
 • SNTL, Praha
100 Kč

Výpočet desek a stěn podle mezní únosnosti

 • Bareš Richard
 • 1967
 • SNTL, Praha
100 Kč

Betonové stavitelství I - Technologie betonu, svazek čtvrtý - Pružnost betonu

 • Bechyně Stanislav
 • 1959
 • SNTL, Praha
200 Kč

Pokritická pevnost stěn ocelových nosníků

 • Škaloud Miroslav
 • 1962
 • NČSAV, Praha
350 Kč

Nepřímé metody experimentální statiky

 • Blažek Jan, Horáček Evžen
 • 1959
 • SNTL, Praha
250 Kč

Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic

 • Nagy Jozef
 • 1978
 • SNTL, Praha
100 Kč

Deskriptivní geometrie díl II.

 • kolektiv autorů
 • 1954
 • ČSAV, Praha
140 Kč

Analytická geometrie

 • Klapka Jiří
 • 1960
 • SNTL, Praha
300 Kč

Tenkostěnné pružné pruty

 • Vlasov Vasilij Zacharovič
 • 1962
 • SNTL, Praha
200 Kč