Matematika, fyzika, chemie

Matematika sdělovací techniky

 • Kohlmann Čeněk
 • 1951
 • Technicko-vědecké vyd. Praha
350 Kč

Organická chemie

 • Kucler Rudolf
 • 1970
 • SNTL, Praha
40 Kč

Slovník školské fyziky

 • kolektiv autorů
 • 1988
 • SPN, Praha
100 Kč

Technická optika

 • Schröder Gottfried
 • 1981
 • SNTL, Praha
300 Kč

Geodézie

 • Fausek L., Steiner F., Višňovský Peter
 • 1967
 • SZN, Praha
300 Kč

Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU 2. díl

 • Calda Emil
 • 2010
 • Prometheus
60 Kč

Matematika pro tříleté učební obory SOU 3.

 • Calda Emil
 • 2009
 • Prometheus, Praha
90 Kč

Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 2. díl

 • Calda Emil
 • 2005
 • Prometheus, Praha
100 Kč

Crossova methoda výpočtu rámů a spojitých nosníků

 • Veselý Arnošt
 • 1951
 • Technicko - vědecké vydavatelství, Praha
80 Kč

Příručka kinematiky s příklady

 • Brát Vladimír
 • 1973
 • SNTL Praha, Alfa Bratislava
150 Kč

Organická chemie

 • Ernest Ivan
 • 1964
 • SNTL, Praha
80 Kč

Množiny 1

 • Jelínek Miloš
 • 1973
 • SPN, Praha
40 Kč

Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia / Funkce

 • Odvárko Oldřich
 • 2008
 • Prometheus, Praha
60 Kč

Analytická chemie pro hutníky

 • Tomík B., Poljak B., Jirkovský R.
 • 1988
 • SNTL Praha, Alfa Bratislava
150 Kč

Úvod do anorganické chemie

 • Petrů František
 • 1951
 • Práce, Praha
100 Kč

Matematické modely sdílení tepla v konstrukcích elektroniky

 • Künzel Gustav
 • 1990
 • Academia, Praha
150 Kč