Matematika, fyzika, chemie

Uspořádání a Booleovy algebry

 • Faure Robert; Heurgonová Edith
 • 1984
 • Academia, Praha
200 Kč

Malá encyklopédia matematiky

 • kolektiv autorů
 • 1967
 • Obzor, Bratislava
200 Kč

Logické systémy

 • Frištacký Norbert; Kolesár Milan; Kolenička Ján; Hlavatý Jozef
 • 1986
 • Alfa, Bratislava
400 Kč

Atomic Physics 10

 • Narumi Hajime, Shimamura Isao - editoři
 • 1987
 • North-Holland
300 Kč

Úvod do fyziky kovů I

 • Kratochvíl Petr; Lukáč Pavel; Sprušil Boris
 • 1984
 • SNTL Praha, Alfa Bratislava
300 Kč

Rentgenová tenzometrie

 • Kraus Ivo; Trofimov Valerij Vasiljevič
 • 1988
 • Academia, Praha
300 Kč

Hydrochemické tabulky

 • Pittner Pavel; kolektiv autorů
 • 1987
 • SNTL, Praha
250 Kč

Feynmanove prednášky z fyziky 2

 • Leighton R. B., Feynman Richard Phillips, Sands M.
 • 1982
 • Alfa, Bratislava
300 Kč

Feynmanove prednášky z fyziky 3

 • Feynman Richard Phillips, Leighton R. B., Sands M.
 • 1988
 • Alfa, Bratislava
500 Kč

Přehled chemie a chemické technologie

 • Andrlík K.; kolektiv autorů
 • 1950
 • Práce, Praha
150 Kč

Matematika pro obchodní akademie a střední odborné školy 2

 • Klodner Jaroslav
 • 2005
 • ---
70 Kč

Chemie pro zdravotnické školy I.

 • Odstrčil Jaroslav
 • 2011
 • NC ošetřovatelství a nelék. zdrav. oborů, Brno
180 Kč

Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 3. díl

 • Calda Emil
 • 2000
 • Prometheus, Praha
100 Kč

Deskriptivní geometrie pro střední školy

 • Pomykalová Eva
 • 2010
 • Prometheus Praha
200 Kč

Konstruktivní geometrie

 • Kargerová Marie; Mertl Petr
 • 2000
 • ČVUT, Praha
80 Kč

Číselné množiny

 • Jelínek Miloš
 • 1977
 • SPN, Praha
80 Kč